Algemene voorwaarden Laser Arts B.V.

Artikel 1 –   Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 –   Toegankelijkheid

Artikel 3 –   Het aanbod

Artikel 4 –   De overeenkomst

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

Artikel 6 –   De prijs

Artikel 7 –   Aansprakelijkheid

Artikel 8 –   Garantie

Artikel 9 –   Levering en uitvoering

Artikel 10 –  Betaling

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Laser Art’s B.V.


E-mailadres: info@laserarts.nl

KvK-nummer: 76984338

BTW nummer: NL8608.62.690.B01

Bedrijfsomschrijving: Met behulp van een lasersnijder het vervaardigen van producten.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Laser
Art’s B.V.
uitvoert.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Laser Arts en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Laser Arts en de opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn altijd onderaan de website terug te vinden en te downloaden.
 3. Voordat de overeenkomst via een offerteaanvraag wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 4. Indien de overeenkomst via de mail wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden ook via de mail aan de consument beschikbaar gesteld. Dit kan worden gedaan door de algemene voorwaarden als bijlage mee te sturen of door een link naar de algemene voorwaarden op de website mee te sturen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van producten verloopt altijd via een offerteaanvraag die via de mail of op de website is aan te vragen.
 2. Particulieren en bedrijven kunnen altijd vrijblijvend een offerteaanvraag doen.
 3. De uiteindelijke offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en (in hoeverre het van toepassing is) van het materiaal.
 4. Laser Arts heeft het recht om een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 5. Afbeeldingen geplaats op onze blog of in de portfolio dienen slechts ter illustratie en inspiratie, wegens privacy verklaringen kan het exacte ontwerp niet aan iedereen worden aangeboden.
 6. Op de website is een aanbod van materialen, bij Laser Arts is bekend met welke instellingen ze dit materiaal moeten snijden en/of graveren voor het beste resultaat.
 7. Laseren van aangeleverde logo’s met copyright vallen onder de verantwoording van de opdrachtgever. Laser Art’s vertrouwd erop dat de opdrachtgever gerechtigd is deze te kunnen gebruiken.
 • Artikel 4 – De overeenkomst
 1. Een overeenkomst met een opdrachtgever wordt gesloten nadat Laser Arts een akkoord heeft gekregen op de prijsopgave. Een akkoord tussen beide partijen kan op 3 manieren tot stand komen:
 • Via de uiteindelijke offerte
 • Via mailcontact
 • Via een gesprek met Laser Arts

 Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Nadat er een overeenkomst is gesloten tussen Laser Arts en de opdrachtgever is het niet meer mogelijk om deze te annuleren.
 1. Na ontvangst van de producten is het niet mogelijk om deze te retourneren.

   Artikel 6 – De prijs

 1. Vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw tenzij anders vermeld.
 2. Kortingen en aanbiedingen zijn geldig tot de vastgestelde einddatum.
 3. Verzendkosten zijn in eerste instantie niet bij de offerte weergegeven. De kosten voor het verzenden van een pakket kunnen verschillen en deze wordt normaliter aan het einde van de bestelling vastgesteld. Deze kosten komen dan bovenop de uiteindelijke prijs.
 4. Op de pagina Instructies op onze website is te vinden hoe een sjabloon moet worden aangeleverd om aan de richtprijzen, die op de website zijn te vinden, te voldoen.
 1. De prijzen die op de site of via de mail bij een offerteaanvraag worden aangegeven zijn richtprijzen, de uiteindelijke prijs zal na overleg worden vastgesteld in een prijsopgave. Deze uiteindelijke prijs wordt vastgesteld door de volgende factoren:
 • Hoe het te snijden of graveren sjabloon wordt aangeleverd
 • De lasersnij- of graveer tijd, dit hangt af van de grootte, de hoeveelheid en het gekozen materiaal
 • Of het materiaal wordt aangeleverd of bij Laser Arts wordt afgenomen
 • Bij de door Laser Arts bestelde materialen worden altijd 2 tot 3 extra producten bijgerekend voor instellen en proefdraaien.
 1. Mocht er na een akkoord op de prijsopgave toch een verandering plaatsvinden in het sjabloon, heeft Laser Arts het recht om meer kosten in rekening te brengen. Dit omdat Laser Arts het nieuwe sjabloon moet verwerken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Laser Arts is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen aan geleverde producten.
 2. Bij het uitsnijden van sjablonen kunnen er scherpe of verkoolde randen ontstaan. In overleg is een nabehandeling mogelijk waarbij Laser Arts, tegen een meerprijs, de scherpe randen kan verwijderen.
 1. Bij het graveren van sjablonen kunnen rond de te graveren delen “neerslag” ontstaan, Laser Arts is hier niet aansprakelijk voor. Net zoals bij de scherpe of verkoolde randen is het mogelijk om hier naar een oplossing te zoeken, die Laser Arts vaak tegen een meerprijs kan leveren.
 1. Het is mogelijk voor een opdrachtgever om bij Laser Arts eigen materiaal aan te leveren, dit is geheel op eigen risico. Indien er eigen materiaal wordt aangeleverd die bij het snijden/graveren giftige gassen veroorzaakt, wordt de opdrachtgever volledig verantwoordelijk gesteld voor de schadevergoeding.
 1. Indien Laser Arts om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde. 

 Artikel 8 – Garantie

 1. Op alle geleverde producten die door Laser Arts zijn vervaardigd wordt geen garantie gegeven door Laser Arts zelf.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Laser Arts gaat ten aller tijde voorzichtig om met het te behandelen materiaal.
 2. Opdrachtgever moet bij aanlevering van het materiaal zorgen voor 1 tot 3 extra producten voor instellen en proefdraaien.
 1. Zodra producten zijn vervaardigd worden deze voorzichtig uit de machine gepakt.
 1. Het product zal altijd zo goed mogelijk beschermd worden voor de verzending. Mocht het product fragiel zijn, dan zal Laser Arts extra voorzorgmaatregelen treffen. Hierbij wordt het product ingepakt in noppenfolie en zal de doos voorzien zijn van een ‘fragiel’ sticker.
 1. De levertijd van het product zal tijdens de offerte en/of prijsopgave ter sprake komen.
 1. Laser Arts streeft ernaar om de levertijd zo kort mogelijk te houden, maar kan hierop terugkomen bij 1 van de volgende gevallen:
 • Een fout in het ontwerp van het sjabloon waardoor de machine hem niet goed inleest
 • Een defect aan de machine
 • De materialen voor productie zijn niet op voorraad en niet direct leverbaar
 1. Er kan worden gekozen om de producten op te halen of te verzenden via pakketpost.
 2. De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het adres dat de opdrachtgever aan Laser Arts heeft doorgegeven.
 3. Bij levering via pakketpost is Laser Arts niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van verzendingen.
 1. Verzenden per post is voor risico van de koper. Laser Arts is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigingen van pakketten. 
 2. Zodra er wordt gekozen om de producten op te halen, zal er met Laser Arts een afspraak moeten worden gemaakt.

Artikel 10 – Betaling

 1. De verschuldigde bedragen voor de opdrachtgever, te vinden op de prijsopgave en/of factuur, moeten worden voldaan bij vooruitbetaling via de website, voor aflevering van de goederen of bij geacrediteerde afnemers binnen 14 dagen na na factuurdatum.
 2. Bij orders groter dan € 1.500,- is een aanbetaling van 50% verplicht.
 3. De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van internetbankieren, met cash of tikkie bij ophalen. Het volledige factuurbedrag dient geheel te worden voldaan voor de goederen het pand verlaten.
 
 

Laser Arts b.v. 01-01-2020 – Later lezen? geen probleem!  klik hier